ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณา หาญยิ่ง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ