ชื่อ - นามสกุล :นายพัชธร ช้างแก้ว
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
หน้าที่หลัก :งานยาเสพติด
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ยาเสพติด