ชื่อ - นามสกุล :นางเจริญพร น้อมจุ้ย
ตำแหน่ง :ครูผู้ทรงคุณค่า
หน้าที่หลัก :งานอาชีพ
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาชีพ