ชื่อ - นามสกุล :นายเอกไผท แก้วหอม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารทั่วไป